0
மூலம்
வெளியிட்டது

மொபைலுக்கு HTML5 WebRTC ஒளிபரப்பு

After registration and login, setup a new channel from Broadcast Live menu. சேனல் ஒளிப்பரப்பு WebRTC உட்பட பல விருப்பங்கள் காண்பிக்கும் (HTML5,). மொபைலில் இருந்து அணுகும்போது, இணைய ஒளிபரப்பு [...]

தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கும் தேட Enter ஐ அழுத்தவும்