மொபைல் HLS ஒளிபரப்பு HTML5 WebRTC

 இல் பயிற்சிகள்

பிறகு பதிவு மற்றும் உள்நுழைவு, setup a new channel from நேரடி ஒளிப்பரப்பு மெனு.

Channel will show multiple options to Broadcast including WebRTC (HTML5,).
When accessing from mobile, Web Broadcast (Auto) will also enter WebRTC broadcasting interface.

In WebRTC broadcasting interface, enable access to webcam from popup request.
After enabling webcam, interface should look similar to this screenshot, taken from iPad simulator.
On narrow devices, chat will show under webcam preview.
உங்கள் கணினியில் பல சாதனங்கள் இருந்தால் வெப்கேம் மற்றும் ஒலிவாங்கி பிரசுரிக்க வேண்டிய எடுக்க வேண்டும்.
On HTML5 interface there are dropdowns to pick Video and Audio source.

From another browser tab, device or computer, you can access Channels page (frontend site page) and select the live channel that is being broadcast.

On iPhone the live channel should look like in this image, with live stream playing as HTML5 above ajax chat:

Alternative: Mobile users can also broadcast RTMP using iOS / Android GoCoder app with External Encoder settings for that channel.
RTMP broadcasting may be more reliable on certain networks and connections than browser broadcasting.
RTMP stream can be delivered to other mobile users on website using HTML5 HLS & MPEG-DASH supported by this solution.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதிவுகள்

தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கும் தேட Enter ஐ அழுத்தவும்