Phát sóng HTML5 WebRTC cho điện thoại di động

 Ở Hướng dẫn

Sau khi đăng kýđăng nhập, thiết lập một kênh mới từ Phát sóng trực tiếp thực đơn.

Kênh sẽ hiển thị nhiều tùy chọn để phát sóng bao gồm WebRTC (HTML5).
Khi truy cập từ điện thoại di động, Web phát sóng (Tự động) cũng sẽ nhập WebRTC phát thanh truyền hình giao diện.

WebRTC phát thanh truyền hình giao diện, cho phép truy cập webcam từ yêu cầu popup.
Sau khi kích hoạt webcam, giao diện nên trông tương tự như ảnh chụp màn hình này, Lấy từ iPad simulator.
Trên các thiết bị thu hẹp, trò chuyện sẽ hiển thị dưới xem trước webcam.
Nếu bạn có nhiều thiết bị trên máy tính của bạn cần phải chọn webcam và micro bạn muốn xuất bản.
Trên giao diện HTML5 có dropdowns để chọn nguồn Video và âm thanh.

Từ một trình duyệt tab, thiết bị hoặc máy tính, bạn có thể truy cập Kênh Trang (lối vào trang web trang) và chọn các kênh trực tiếp đang được phát sóng.

On iPhone/Android the live channel should look like in this image, with live stream playing as HTML5 above ajax chat:

Alternative: Mobile users can also broadcast RTMP using iOS / Android GoCoder app with External Encoder settings for that channel.
RTMP broadcasting may be more reliable on certain networks and connections than browser broadcasting.
RTMP stream can be delivered to other mobile users on website using HTML5 HLS & MPEG-DASH supported by this solution.

Latency: When streaming with WebRTC, other users can also playback directly as WebRTC, with minimal latency.
When streaming RTMP, playback as HLS & MPEG-DASH involves higher latency. Direct RTMP playback with minimal latency is possible with Flash player (MÁY TÍNH).
If transcoding is required, extra latency is added.

Đề nghị các bài viết

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm