fbpx

Lịch trình Video Playlist như Live Streaming Channel

 Trong Hướng dẫn

Sau khi tạo một kênh, Tải lên video hoặc nhập khẩu (từ lưu trữ chương trình phát sóng) để sử dụng cho danh sách chơi.

Bạn có thể tải lên nhiều video với kéo và thả ajax uploader, bằng cách chọn nhiều tập tin và kéo đến vùng thả. Điền vào cài đặt (Tags, sự miêu tả) Đầu tiên.

Bước tiếp theo là tạo các chương trình phát sóng theo lịch và thêm video vào danh sách chơi.

Khi thêm video, video đã tải lên sẽ được liệt kê dưới dạng tùy chọn để chọn từ.

Sau khi tạo danh sách mong muốn, bước cuối cùng là Cập Nhật playlist (với đặt trạng thái playlist là Active).

Bài viết gần đây

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm