Phát sóng Video trực tiếp một giải pháp cho streaming live từ Trang web của bạn. Phần mềm bao gồm Dựa trên web ứng dụng và các kịch bản cho phép phát thanh truyền và quản lý video kênh sống không giới hạn.

So với việc sử dụng các nền tảng khác, với giải pháp này bạn chạy dịch vụ riêng của bạn. Khi chạy nền tảng của riêng bạn, bạn có thể kiểm soát truy cập (bởi thành viên, danh sách truy cập, phải trả cho mỗi kênh), nội dung, tính năng, các quảng cáo như bạn muốn.

Tính năng chính

 • Phát sóng Video trực tiếp
  • webcam từ trang web
  • bộ mã hóa máy tính để bàn
  • ứng dụng di động
  • IP camera 24/7 dòng suối
  • dự kiến danh sách phát video
 • Danh sách kênh AJAX
 • Xem Video trực tiếp
 • Mẹo để broadcaster
 • Hỗ trợ phát lại HLS (điện thoại di động)
 • Không giới hạn thành viên cấp
 • Quản lý kênh
  • thể loại, Mô tả, biểu tượng
  • Toggle bình luận
  • Kênh truy cập giá
  • danh sách truy cập kênh
 • Phát sóng các tài liệu lưu trữ
  • kênh video lưu trữ danh sách bài hát
  • nhập khẩu qua chương trình phát sóng vào danh sách kênh
  • tải lên video mới vào danh sách kênh
 • Dễ dàng để thiết kế và mở rộng với WP chủ đề và Plugins

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm