fbpx

Phát sóng với OBS hoặc các bộ mã hóa bên ngoài

 Trong Hướng dẫn

Sau khiđăng ký vàđăng nhập, thiết lập một kênh mới nếu không có sẵn từPhát sóng trực tiếp thực đơn.

Sau đó truy cập bộ mã hóa bên ngoài (Ứng dụng) trong thực đơn phát sóng kênh đó.

Bộ mã hóa bên ngoài (Ứng dụng) trong trình đơn phát sóng

Sau đó sao chép các cài đặt cần thiết theo yêu cầu của bạn mã hóa các cài đặt được liệt kê. OBS nhận được streaming server URL & Dòng chính.

Nhận streaming server URL & Dòng chính cho OBS

Sau đó cấu hình OBS (Open Broadcaster Software):
Nếu bạn sử dụng iOS/Android GoCoder xem Hướng dẫn GoCoder.

1. Cài đặt từ Menu
2. Dòng tab cài đặt
3. Cấu hình dòng Type: Custom Streaming Server
4. Dán URL & Dòng phím từ trang kênh
5. Áp dụng & Ok
6. Bắt đầu Streaming từ Menu

Thiết đặt chất lượng: Chất lượng tốt hơn liên quan đến bitrate cao hơn nhưng có thể gây ra các vấn đề phụ thuộc vào kết nối internet của người dùng.
Từ Thiết đặt, Sản lượng ở OBS bạn có thể điều chỉnh cài đặt trực tuyến: Video bitrate 600-1800 và âm thanh 96-192 sẽ ổn thôi.
Từ Thiết đặt, Độ phân giải video có thể được cấu hình để 1280×720 (720p).
Bắt đầu với thiết đặt thấp hơn và cố gắng tăng nếu tất cả mọi thứ hoạt động trôi chảy.

1. Cài đặt từ Menu
2. Dòng tab cài đặt
3. Cấu hình dòng Type: Custom Streaming Server
4. Dán URL & Dòng phím từ trang kênh
5. Áp dụng & Ok
6. Bắt đầu Streaming từ Menu
PS: Để thử nghiệm cũng sử dụng những streaming cài đặt từ tab sản lượng OBS: Video Bitrate 1000, Mã hóa: Phần mềm (x264), Âm thanh Bitrate: 160 .

Kênh sẽ trở nên có sẵn để phát lại trực tiếp trên trang kênh.

HTML5 phát với trò chuyện nên cũng trở nên có sẵn với transcoding.
HTML5: Trình duyệt di động xem.

Kênh sẽ hiển thị như là trực tiếp trên danh sách trang nếu rtmp phiên kiểm soát được cấu hình. Phiên điều khiển cũng quản lý ảnh chụp nhanh và transcoding khi cần thiết.

Đề nghị các bài viết

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm