fbpx

Sändning med OBS eller andra externa Encoder

 I Tutorials

Efterregistrering ochLogga in, konfigurera en ny kanal om den inte är tillgänglig frånSänds Live menyn.

Få sedan åtkomst till externa kodare (Apps) i broadcast-menyn för den kanalen.

Externa kodare (Apps) i menyn Sändning

Kopiera sedan nödvändiga inställningar som krävs av kodaren från angivna inställningar. För OBS få strömmande server URL & Strömma nyckel.

Hämta URL för direktuppspelningsserver & Strömnyckel för OBS

Konfigurera sedan OBS (Öppen programföretagsprogramvara):
Om du använder iOS/Android GoCoder se GoCoder-självstudiekurs.

1. Inställningar från menyn
2. Fliken Strömma inställningar
3. Konfigurera flödestyp: Anpassad strömningsserver
4. Klistra in URL & Strömma nyckel från kanalsidan
5. Tillämpa & Okej
6. Starta direktuppspelning från menyn

Kvalitetsinställningar: Bättre kvalitet innebär högre bithastighet men kan orsaka problem beroende på användarens internetuppkoppling.
Från inställningar, Utdata i OBS kan du justera streaminginställningar: Videobithastighet 600-1800 och ljud 96-192 bör vara bra.
Från inställningar, Videoupplösning kan konfigureras till 1280×720 (720P).
Börja med lägre inställningar och försök att öka om allt fungerar flytande.

1. Inställningar från menyn
2. Fliken Strömma inställningar
3. Konfigurera flödestyp: Anpassad strömningsserver
4. Klistra in URL & Strömma nyckel från kanalsidan
5. Tillämpa & Okej
6. Starta direktuppspelning från menyn
Ps: För testning använde också dessa streaminginställningar från fliken OBS-utdata: Video bithastighet 1000, Kodare: Programvara (x264), Bithastighet för ljud: 160 .

Kanalen ska bli tillgänglig för liveuppspelning på kanalsidan.

HTML5-uppspelning med chatt bör också bli tillgänglig med omkodning.
HTML5: Vyn Mobil webbläsare.

Kanalen visas som live på listningssidan om rtmp-sessionskontrollen är konfigurerad. Sessionskontrollen hanterar även ögonblicksbilder och omkodning efter behov.

Rekommenderade inlägg

Börja skriva och tryck på RETUR för att söka