Webb-sändning från PC webbkamera

 I Tutorials

Först måste du ha ett konto med behörighet för sändningar på webbplats som kör denna lösning. För att testa, Du kan Registrera dig på VideoNow.live .

Gå till sidan för sänds Live. Först behöver du konfigurera en kanal, Om du inte ställa någon:

Använd formuläret för att ställa en ny kanal:

Använd formuläret för att ställa en ny kanal.

När du har skapat minst en kanal, på sänds Live sidan visas en meny med funktioner för varje kanal. Broadcast-menyn, Klicka på Avancerat (PC) att öppna avancerade Radio gränssnitt för PC.
This only works on PC browsers with Flash plugin. If web Flash is not available, publishing can be done with HTML5 WebRTC interface eller external encoders.

Sänds Live på sidan, för din kanal, Broadcast-menyn, Klicka på Avancerat (PC) sänder alternativet.

Klicka på menyn kommer åt sänder gränssnittet Sidan, där du måste klicka och aktivera Flash plugin att starta avancerade webbgränssnitt sänder på PC:

Click an enable Flash plugin to start advanced web broadcasting interface on PC.
Om aktiverat detta kommer också visa alternativet att sända använder HTML5 WebRTC.

Sedan måste du tillåta åtkomst till din webbkamera och mikrofon, att publicera live video till webbplats.

If you have multiple devices on your computer you need to pick the webcam and microphone you want to publish. You can also switch anytime while publishing: click the webcam preview panel and select another camera device. Or right click the Flash application anywhere > Settings.. and browse to the webcam tab.

Ge tillgång till webbkamera och mikrofon att publicera på streaming webbplats.

The new live channel should show up on Channels page. Use a different new tab or browser to test.

Live channels show on Channels page as LIVE. Click a LIVE channel to access live stream.

Watch interface shows live video stream and text chat on channel page.

Advanced Flash interface for PC provides advanced interactions, low latency and autoplay of stream with sound.

Live stream will also be available in HTML5 after transcoding.

HTML5 playback autoplays muted (due to browser restrictions, sound can be enabled manually) och vanligtvis innebär ytterligare latens, tillgänglighet försening och lägre kvalitet på grund av omkodning.
Rekommenderade inlägg

Börja skriva och tryck på RETUR för att söka

HTML5 Broadcast använder WebRTC