Μετάδοση με το OBS ή άλλη εξωτερική κωδικοποιητή

 Σε Σεμινάρια

Μετά απόεγγραφή καιΕίσοδος, setup a new channel if not available fromΖωντανή μετάδοση μενού.

Then access External Encoders (Apps) in Broadcast menu for that channel.

External Encoders (Apps) in Broadcast menu

Then copy necessary settings required by your encoder from listed settings. For OBS get streaming server URL & Stream Key.

Get streaming server URL & Stream Key for OBS

Then configure OBS (Ανοικτή ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός λογισμικού):
If you use iOS/Android GoCoder see GoCoder tutorial.

1. Settings from Menu
2. Stream settings tab
3. Configure Stream Type: Custom Streaming Server
4. Paste URL & Stream Key from channel page
5. Apply & OK
6. Start Streaming from Menu

Quality Settings: Better quality involves higher bitrate but may cause issues depending on user internet connection.
Από τις ρυθμίσεις, Output in OBS you can adjust streaming settings: Video bitrate 600-1800 and audio 96-192 should be fine.
Από τις ρυθμίσεις, Video resolution can be configured to 1280×720 (720p).
Start with lower settings and try to increase if everything works fluently.

1. Settings from Menu
2. Stream settings tab
3. Configure Stream Type: Custom Streaming Server
4. Paste URL & Stream Key from channel page
5. Apply & OK
6. Start Streaming from Menu
PS: For testing also used these streaming settings from OBS Output tab: Video Bitrate 1000, Encoder: Software (x264), Audio Bitrate: 160 .

Channel should become available for live playback on channel page.

HTML5 playback with chat should also become available with transcoding.
HTML5: Mobile browser view.

Channel will show as live on listing page if rtmp session control is configured. Session control also manages snapshots and transcoding as necessary.

Προτεινόμενες θέσεις

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πιέστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε αναζήτηση