fbpx

Bản demo trực tiếp

Các tính năng thử nghiệm trong các bản demo trực tiếp:

Bản demo phát video trực tiếp đơn giản của WebRTC (Không cần đăng ký):

VideoNow.Live
Trang web trực tiếp chìa khóa trao tay để phát video trực tiếp, sử dụng WP & Plugin VideoWhisper:

Thiết lập này sử dụng Sao Mộc chủ đề cao cấp mà bạn cũng có thể thêm cho thêm, Như nhiều chủ đề và tùy chỉnh khác.

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm