fbpx

برنامه پخش ویدیو به عنوان کانال جریان زنده

 در آموزش

پس از ایجاد یک کانال, آپلود فیلم یا واردات (از برنامه های آرشیو) برای لیست پخش.

شما می توانید آپلود فیلم های متعدد با کشیدن و رها کردن آژاکس فرستنده, با انتخاب چند فایل و کشیدن به رها کردن منطقه. پر کردن تنظیمات (برچسب ها, شرح) اول.

گام بعدی این است که ایجاد برنامه های برنامه ریزی شده و اضافه کردن فیلم ها به لیست پخش.

هنگام اضافه کردن فیلم ها, ویدیوهای آپلود شده را به عنوان گزینه های را انتخاب کنید از لیست.

پس از ایجاد لیست پخش مورد نظر, آخرین مرحله است به روز رسانی لیست پخش (با وضعیت پخش مجموعه به عنوان فعال).

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید