پخش WebRTC HTML5 به موبایل هلث

 در آموزش

پس از ثبت نام و ورود به سیستم, راه اندازی کانال جدید از پخش زنده منو.

کانال نشان می دهد گزینه های متعدد برای پخش از جمله WebRTC (HTML5).
زمانی که دسترسی از تلفن همراه, پخش وب (خودکار) همچنین رابط پخش WebRTC را وارد کنید.

در رابط پخش WebRTC, فعال کردن دسترسی به وب کم از پنجره درخواست.
پس از فعال کردن وب کم, رابط باید شبیه به این تصویر نگاه, گرفته شده از اپل شبیه ساز.
در دستگاه های باریک, چت تحت وب کم پیش نمایش نشان می دهد.
اگر شما دستگاه های متعدد بر روی رایانه شما نیاز به انتخاب وب کم و میکروفون می خواهید منتشر.
در واسط HTML5 dropdowns به انتخاب منبع صدا و تصویر وجود دارد.

از زبانه مرورگر دیگر, دستگاه یا رایانه, شما می توانید دسترسی کانال های صفحه (ظاهر سایت صفحه) و انتخاب کانال زنده که پخش شده است.

در آی فون زنده کانال در این تصویر باید شبیه, with live stream playing as HTML5 above ajax chat:

Alternative: Mobile users can also broadcast RTMP using iOS / Android GoCoder app with External Encoder settings for that channel.
RTMP broadcasting may be more reliable on certain networks and connections than browser broadcasting.
RTMP stream can be delivered to other mobile users on website using HTML5 HLS & MPEG-DASH supported by this solution.

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید