0
மூலம்
வெளியிட்டது

RTSP இணைய நெறிமுறை ஒளிப்பதிவுக் கருவி பிரசுரி / வலைத்தளம் நீரோடை

Browsers can’t play RTSP directly, so streams need to be converted and delivered in suitable formats. Solution involves specific software and streaming server configuration that permits [...]

தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கும் தேட Enter ஐ அழுத்தவும்